Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Տասանորդ, Տասանորդել
նախորդ հաջորդ

Տասանորդ, Տասանորդել

Մարդու տարեկան եկամուտի տասներորդ մասը, որը տրվում է Տիրոջը Եկեղեցու միջոցով: Տասանորդի հիմնադրամներն օգտագործվում են՝ եկեղեցիներ և տաճարներ կառուցելու, միսիոներական աշխատանքին աջակցելու և Աստծո արքայությունը երկրի վրա կառուցելու համար: