Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սամփսոն
նախորդ հաջորդ

Սամփսոն

Հին Կտակարանում՝ Իսրայելի «դատավորներ»-ից տասներկուերորդը: Նա հայտնի էր իր մեծ ֆիզիկական ուժի համար, բայց իմաստուն չէր որոշ բարոյական ընտրություններում ու գործերում (Դատ. ԺԳ.24–ԺԶ.31):