Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մահկանացու, Մահկանացություն
նախորդ հաջորդ

Մահկանացու, Մահկանացություն

Ծննդից մինչև ֆիզիկական մահն ընկած ժամանակաշրջանը: Սա երբեմն կոչվում է երկրորդ վիճակ: