Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կարգել, Կարգում
նախորդ հաջորդ

Կարգել, Կարգում

Նշանակել կամ շնորհել իշխանություն կամ պաշտոն: Տիրոջ Եկեղեցում իշխանություն գործածելու համար, մարդ պետք է կանչված լինի Աստծուց, մարգարեությամբ և իշխանություն ունեցողների ձեռնադրությամբ (ՀՀ 1.5): Չնայած որ մարդ կարող է կարգվելով իշխանություն ստանալ, նա պետք է այն օգտագործի նրանց ղեկավարության ներքո, ովքեր այդ իշխանության համար որոշակի բանալիներ են կրում: