Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հուդա Իսկարիովտացի
նախորդ հաջորդ

Հուդա Իսկարիովտացի

Հիսուսի Տասներկու առաքյալներից մեկը Նոր Կտակարանում (Մատ. Ժ.4; Մար. ԺԴ.10; Հովհ. Զ.72; ԺԲ.4): Նրա ազգանունը նշանակում էր «Կարիովթի մարդ»: Նա Հուդայի ցեղից էր և միակ Առաքյալն էր, որ Գալիլեացի չէր: Հուդան դավաճանեց Տիրոջը: