Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սպանություն
նախորդ հաջորդ

Սպանություն

Մարդուն անօրինաբար և կանխամտածված ձևով սպանելը: Սպանությունը մեղք է, որը դատապարտվում է վաղ ժամանակներից ի վեր (Ծն. Դ.1–12; Մովսես 5.18–41):