Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հարեդացիներ
նախորդ հաջորդ

Հարեդացիներ

Ժողովուրդ Մորմոնի Գրքում, որոնք Հարեդի, նրա եղբոր և նրանց ընկերների հետնորդներն էին (Եթեր 1.33–41): Աստված նրանց առաջնորդեց Բաբելոնի աշտարակից դեպի Ամերիկյան աշխարհամաս՝ խոստումի մի երկիր (Եթեր 1.42–43; 2–3; 6.1–18): Չնայած նրանց ազգը ժամանակին եղել էր միլիոնանոց ժողովուրդ, նրանք բոլորը բնաջնջվել էին ամբարշտության պատճառով առաջացած քաղաքացիական պատերազմում (Եթեր 14–15):