Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հռչակագիր
նախորդ հաջորդ

Հռչակագիր

Նախագահ Վիլֆորդ Վուդրուֆի կողմից կատարված պաշտոնական հայտարարություն, 1890 թվականին, որը պարզորոշ հաղորդում է, որ Եկեղեցին և նրա անդամները ենթարկվում են երկրի օրենքին և այլևս չեն կիրառում բազմակնություն (ՎևՈՒ ՊՀ–1): Նախագահ Վուդրուֆը Հռչակագիրն արձակել է Աստծո կողմից տեսիլք և հայտնություն ստանալուց հետո: