Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վստահություն
նախորդ հաջորդ

Վստահություն

Համոզվածություն, հավաստիություն, հույս և հավատք ունենալ մեկի հանդեպ, հատկապես Աստծո և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: