Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Թելեստիալ փառք
նախորդ հաջորդ

Թելեստիալ փառք

Փառքի երեք աստիճաններից ամենացածրը, որտեղ մարդիկ կբնակվեն վերջին դատաստանից հետո: