Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բժշկել, Բժշկումներ
նախորդ հաջորդ

Բժշկել, Բժշկումներ

Լավացնել, կամ կրկին առողջացնել՝ և՛ ֆիզիկապես, և՛ հոգեպես: Սուրբ գրքերը Տիրոջ և նրա ծառաների կողմից հրաշագործ բժշկումների շատ օրինակներ են պարունակում: