Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մուղեկ
նախորդ հաջորդ

Մուղեկ

Հին Կտակարանի Սեդեկիա թագավորի որդին (Ք.ծ.ա. մոտ 589թ.): Աստվածաշնչում ասվում է, որ Սեդեկիայի բոլոր որդիները սպանվել էին (Դ Թագ. ԻԵ.7), սակայն Մորմոնի Գիրքը պարզաբանում է, որ Մուղեկը կենդանի էր մնացել (Հել. 8.21):