Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պատերազմ երկնքում
նախորդ հաջորդ

Պատերազմ երկնքում

Ընդհարում, որը տեղի ունեցավ նախամահկանացու կյանքում Աստծո հոգեղեն զավակների միջև: