Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սկիզբ
նախորդ հաջորդ

Սկիզբ

Հիմնականում վերաբերում է մահկանացու կյանքին նախորդած ժամանակին, այսինքն՝ նախամահկանացու կյանքին: Երբեմն Հիսուս Քրիստոսին անվանում են Սկիզբ: