Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Դատել, Դատաստան
նախորդ հաջորդ

Դատել, Դատաստան

Գնահատել վարքը՝ ավետարանի սկզբունքներին համահունչ լինելու առումով. որոշել. բարին չարից տարբերել: