Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անգե
նախորդ հաջորդ

Անգե

Հին Կտակարանի մարգարե, որը մարգարեացել է մոտ 520 տարի Ք.ծ.ա. Երուսաղեմում՝ Բաբելոնյան գերությունից հրեաների վերադարձից կարճ ժամանակ անց (Եզր. Ե.1; Զ.14): Նա խոսել է Տիրոջ Երուսաղեմի տաճարը վերակառուցելու մասին և հանդիմանել ժողովրդին, որ այն չի ավարտվել: Նա գրել է նաև հազարամյակի տաճարի և Փրկչի թագավորության մասին:

Անգեի գիրքը

Ա գլխում Տերը հանդիմանել է ժողովրդին նրա համար, որ նրանք ապրում էին իրենց ձեղնազարդ տներում, մինչդեռ տաճարը մնում էր կիսակառույց: Բ գլուխը հիշատակում է Անգեի մարգարեությունը, որ Տերը հանգիստ կպարգևի իր տաճարում: