Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Տիրոջ այգին
նախորդ հաջորդ

Տիրոջ այգին

Խորհրդանիշ՝ հոգևոր աշխատանքների ասպարեզի համար: Սուրբ գրքերում Տիրոջ այգին ակնարկելիս, սովորաբար, նկատի ունի Իսրայելի տունը կամ Աստծո արքայությունը երկրի վրա: Երբեմն այն ակնարկում է ընդհանրապես աշխարհի մարդկանց: