Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բամբասանք
նախորդ հաջորդ

Բամբասանք

Որևէ մեկի անձնական փաստերով կամ տեղեկությամբ կիսվելը՝ չունենալով տվյալ անձի թույլտվությունը: