Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գաղաադի Բալասան
նախորդ հաջորդ

Գաղաադի Բալասան

Անուշաբույր խեժ կամ համեմունք, որն օգտագործվում էր վերքերը բուժելու համար՝ (Ծն. ԽԳ.11; Երեմ. Ը.22; ԽԶ.11; ԾԱ.8): Թուփը, որի արտադրած բուսախեժից պատրաստում էին բալասանը, այնքան շատ էր աճեցվում Գաղաադում, Հին Կտակարանի ժամանակներում, որ այդ բալասանը հայտնի դարձավ՝ որպես «Գաղաադի բալասան» (Ծն. ԼԷ.25; Եզեկ. ԻԷ.17):