Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մարիամ՝ Մարկոսի Մայրը
նախորդ հաջորդ

Մարիամ՝ Մարկոսի Մայրը

Նոր Կտակարանում՝ մայրը Հովհաննես Մարկոսի, որը գրել է Մարկոսի ավետարանը (Գոր. ԺԲ.12):