Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Պենտեկոստե
նախորդ հաջորդ

Պենտեկոստե

Որպես Մովսեսի օրենքի մաս՝ Զատկի տոնից հիսուն օր անց, Պենտեկոստեի կամ երախայրիքի տոն էր անցկացվում (Ղև. ԻԳ.16): Պենտեկոստեն պետք է տոներ բերքահավաքը, և Հին Կտակարանում այն կոչվում էր երախայրին հնձելու տոն կամ շաբաթների տոն: Այս տոնակատարության ժամանակ էր, որ Առաքյալները Երուսաղեմում լցվեցին Սուրբ Հոգով և խոսեցին լեզուներով (Գոր. Բ; ՎևՈՒ 109.36–37):