Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գոմոր
նախորդ հաջորդ

Գոմոր

Հին Կտակարանում՝ ամբարիշտ մի քաղաք, որը Տերը կործանեց (Ծն. ԺԹ.12–29):