Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անթի-Նեփի-Լեքիներ
նախորդ հաջորդ

Անթի-Նեփի-Լեքիներ

Մորմոնի Գրքում՝ Մոսիայի որդիների միջոցով դարձի եկած Լամանացիներին տրված անուն: Դարձի գալուց հետո, այս ժողովուրդը, որին անվանում էին նաև Ամմոնի ժողովուրդ, հավատարիմ մնաց իր ողջ կյանքում (Ալմա 23.4–7, 16–17; 27.20–27):