Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Երեմիայի Ողբերը
նախորդ հաջորդ

Երեմիայի Ողբերը

Գիրք Հին Կտակարանում, որը գրվել է Երեմիայի կողմից: Այն Երուսաղեմի և Իսրայելի ազգի անկման մասին ողբալից բանաստեղծությունների և երգերի մի ժողովածու է: Գիրքը գրվել է Ք.ծ.ա. 586 թվականին քաղաքի անկումից հետո: