Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ստեփանոս
նախորդ հաջորդ

Ստեփանոս

Ստեփանոսը Փրկչի և նրա Եկեղեցու համար նահատակվեց Նոր Կտակարանի ժամանակներում: Նրա քարոզը նախանշան եղավ և, հավանաբար, ազդեցություն ունեցավ Պողոսի մեծ աշխատանքի վրա, որը ներկա էր, երբ Ստեփանոսն իրեն պաշտպանում էր Ծերակույտի առաջ (Գոր. Ը.1; ԻԲ.20):