Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Սիրտ
նախորդ հաջորդ

Սիրտ

Մարդու մտքի և կամքի խորհրդանիշը և բոլոր հույզերի ու զգացումների փոխաբերական աղբյուրը: