Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ողորմած, Ողորմություն
նախորդ հաջորդ

Ողորմած, Ողորմություն

Կարեկցանքի, սիրո և ներման ոգին: Ողորմությունն Աստծո բնորոշ հատկանիշներից է: Հիսուս Քրիստոսը, իր քավիչ զոհաբերությամբ, մեզ ողորմություն է առաջարկում: