Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Խրատել, Խրատելը
նախորդ հաջորդ

Խրատել, Խրատելը

Կատարելագործվելու կամ ավելի ուժեղ դարձնելու նպատակով՝ անհատներին կամ խմբերին տրված ուղղություն կամ պատիժ: