Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աչք, Աչքեր
նախորդ հաջորդ

Աչք, Աչքեր

Սուրբ գրքերում աչքը հաճախ օգտագործվում է որպես Աստծո լույսն ընդունելու մարդու կարողության խորհրդանիշ: Մարդու աչքը նաև խորհրդանշաբար ցույց է տալիս հոգևոր վիճակ և Աստծո բաների հասկացողություն: