Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Զոհասեղան
նախորդ հաջորդ

Զոհասեղան

Զոհաբերությունների, մատուցումների և երկրպագության համար օգտագործվող շինություն: