Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կոլաբ
նախորդ հաջորդ

Կոլաբ

Այն աստղը, որն ամենամոտն է Աստծո գահին (Աբր. 3.2–3, 9):