Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հագաթ
նախորդ հաջորդ

Հագաթ

Նեփիացի նավաշինարար Մորմոնի Գրքում (Ալմա 63.5–7):