Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Անանիա Երուսաղեմցի
նախորդ հաջորդ

Անանիա Երուսաղեմցի

Նոր Կտակարանում՝ նա և նրա կին Սափիրան ստեցին Տիրոջը՝ ետ պահելով Տիրոջը նվիրաբերած գումարի մի մասը: Երբ Պետրոսը հանդիմանեց նրանց, նրանք երկուսն էլ գետնին ընկան և մահացան (Գոր. Ե.1–11):