Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Վիլյամս Ֆրեդերիկ Գ.
նախորդ հաջորդ

Վիլյամս Ֆրեդերիկ Գ.

Վերականգնված Եկեղեցու վաղ ղեկավարներից, որը որոշ ժամանակ ծառայեց Բարձրագույն Քահանայության Նախագահությունում՝ որպես խորհրդական (ՎևՈՒ 81; 90.6, 19; 102.3):