Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հրեաներ
նախորդ հաջորդ

Հրեաներ

Հրեաներ կարող են լինել՝ կա՛մ (1) Հուդայի՝ Հակոբի տասներկու որդիներից մեկի հետնորդները, (2) հին Հուդայի՝ հարավային թագավորության ժողովուրդը, կա՛մ էլ (3) մարդիկ, որոնք ծնունդով կարող են լինել կամ չլինել հրեա, բայց ապրում են Հուդայիզմի կրոնով, կենսաձևով և սովորություններով: Սովորական է դարձել հրեա բառն օգտագործել Հակոբի բոլոր հետնորդներին ակնարկելու համար, սակայն դա սխալ է: Այն պետք է սահմանափակել Հուդայի թագավորության ժողովրդով կամ, հատկապես այսօր, Հուդայի ցեղի հետնորդներով և նրան միացողներով: