Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գողիաթ
նախորդ հաջորդ

Գողիաթ

Հին Կտակարանում՝ Փղշտացի հսկա, որը մարտի կոչեց Իսրայելացիների բանակին: Դավիթն ընդունեց նրա մարտակոչը և Տիրոջ օգնությամբ սպանեց նրան (Ա Թագ. ԺԷ):