Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կանգուն
նախորդ հաջորդ

Կանգուն

Սովորական չափի միավոր Եբրայեցիների մեջ,– սկզբնապես արմունկից մինչև միջնամատի ծայրն ընկած հեռավորությունը: