Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Փող
նախորդ հաջորդ

Փող

Մետաղադրամներ, թղթադրամ, վկայականներ կամ այլ բաներ, որոնք մարդիկ օգտագործում են ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարման համար: Երբեմն այն նյութապաշտության խորհրդանիշ է: