Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հիվանդ, Հիվանդություն
նախորդ հաջորդ

Հիվանդ, Հիվանդություն

Տկարություն կամ ցավ ունենալ: Սուրբ գրքերում ֆիզիկական հիվանդությունը երբեմն հոգևոր ոչ բարեկեցիկ վիճակի խորհրդանիշ է ծառայում (Ես. Ա.4–7; ԼԳ.24):