Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Աստծո Գառը
նախորդ հաջորդ

Աստծո Գառը

Փրկչին տրված մի անուն, որն ակնարկում է Հիսուսին, որպես մեզ համար մատուցված զոհաբերության ընծա: