Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Եկեղեցու ճշմարտության նշանները
նախորդ հաջորդ

Եկեղեցու ճշմարտության նշանները

Եկեղեցու վարդապետություններն ու գործերը, որոնք ցույց են տալիս, որ այն Աստծո հավանությունը ստացած և Տիրոջ կողմից հաստատված միջոց է, որպեսզի իր զավակները ձեռք բերեն նրա օրհնությունների ամբողջությունը: Ճշմարիտ Եկեղեցու որոշ նշաններից են.

Աստվածագլխի ճիշտ հասկացողությունը

Առաջին սկզբունքներն ու արարողությունները

Հայտնությունը

Մարգարեները

Իշխանությունը

Լրացուցիչ սուրբ գրքերի ի հայտ գալը

Եկեղեցու կազմակերպությունը

Քարոզչական աշխատանքը

Հոգևոր պարգևները

Տաճարները