Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նահատակ, Նահատակություն
նախորդ հաջորդ

Նահատակ, Նահատակություն

Մարդ, որը նախընտրում է զոհել իր կյանքը, քան հեռանալ Քրիստոսից, ավետարանից կամ իր արդար հավատից ու սկզբունքներից: