Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Ընծա
նախորդ հաջորդ

Ընծա

Նվիրատվություն Տիրոջը: Հին Կտակարանում այս բառն օգտագործվում է ակնարկելով զոհաբերությունները կամ ողջակեզները: Այսօր Եկեղեցին ծոմի նվիրատվությունները և այլ կամավոր նվիրատվությունները (այդ թվում՝ ժամանակը, շնորհները և ունեցվածքը) օգտագործում է աղքատներին օգնելու և այլ արժանավոր գործերի համար: