Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հեզ, Հեզություն
նախորդ հաջորդ

Հեզ, Հեզություն

Աստվածավախ, արդարակյաց, խոնարհ, ուսումնասեր և չարչարանքների մեջ համբերատար: Հեզերը պատրաստակամ են՝ հետևելու ավետարանի ուսմունքներին: