Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Գեդեոն (մորմոնի Գիրք)
նախորդ հաջորդ

Գեդեոն (մորմոնի Գիրք)

Նեփիացի հավատարիմ առաջնորդ: