Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Բառնաբաս


Բառնաբաս

Անուն, որը տրվեց Հովսեփին (նաև Հովսես էին կոչում), Կիպրոսում ծնված Ղևտացուն, որը վաճառեց իր հողը և գումարը տվեց Առաքյալներին (Գոր. Դ.36–37): Չնայած նախնական Առաքյալներից չէր, նա դարձավ Առաքյալ (Գոր. ԺԴ.4, 13) և ծառայեց մի քանի միսիոներական ճամփորդություններում (Գոր. ԺԱ.22–30; ԺԲ.25; 13–15; Ա Կոր. Թ.6; Գաղ. Բ.1, 9; Կող. Դ.10):