Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Նեփթաղիմ
նախորդ հաջորդ

Նեփթաղիմ

Հինգերորդը Հակոբի տասներկու որդիներից՝ Ռաքելի աղախին Բաղղայի երկրորդ որդին (Ծն. Լ.7–8): Նեփթաղիմն ունեցավ չորս որդի (Ա Մն. Է.13):

Նեփթաղիմի ցեղը

Հակոբի օրհնությունը Նեփթաղիմին արձանագրված է Ծննդոց ԽԹ.21-ում: Այդ ցեղին տված Մովսեսի օրհնությունն արձանագրված է Երկրորդ Օրինաց ԼԳ.23-ում: