Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մեղքերի թողություն
նախորդ հաջորդ

Մեղքերի թողություն

Կատարած սխալների ներում՝ ապաշխարության պայմանով: Մեղքերի թողությունը հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ: Անձը ստանում է իր մեղքերի թողությունը, եթե նա հավատք ունի առ Քրիստոս, ապաշխարում է իր մեղքերից, ստանում է մկրտության և ձեռնադրման արարողությունները՝ Սուրբ Հոգու պարգևի համար, և հնազանդվում է Աստծո պատվիրաններին (ՀՀ 1.3–4):