Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Կարեկցանք
նախորդ հաջորդ

Կարեկցանք

Սուրբ գրքերում կարեկցանքը նշանակում է բառացիորեն «ցավը կիսել»: Դա նշանակում է նաև վշտակից լինել, գթալ և ողորմություն ցուցաբերել մեկի հանդեպ: