Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Հակառակություն
նախորդ հաջորդ

Հակառակություն

Կռիվը, վիճաբանելը, հակաճառելը: Հակառակությունը, հատկապես Տիրոջ Եկեղեցու անդամների կամ ընտանիքի անդամների միջև, հաճելի չէ Տիրոջը: